• IKOS Consult: organisatieontwikkeling door leiderschapsontwikkeling
  • IKOS Consult inspireert en brengt veiligheid om zaken te bespreken
  • IKOS Consult: organisatieontwikkeling door leiderschapsontwikkeling
  • IKOS Consult inspireert en brengt veiligheid om zaken te bespreken

Uitgangspunten

IKOS Consult hanteert in haar werk de volgende vijf uitgangspunten:

1 Eigenheid
Ieder mens en iedere organisatie bezit zijn unieke DNA. Hoe meer recht er gedaan wordt aan dit unieke DNA, hoe meer mensen en organisaties kunnen betekenen. Inzicht in eigenheid ontstaat onder andere door je verlangens en ambities te onderzoeken en te leren verwoorden.

2 Verbondenheid
Verbondenheid is een motor voor beweging. Dit gaat op voor de verbinding die je voelt met collega’s maar ook in het verbinden van de paradoxen die vaak zichtbaar worden in een opdracht (binnenkant met buitenkant; Oorsprong met bestemming). In haar opdrachten werkt IKOS Consult als verbinder.

3 Praktisch
Het in beweging brengen van een organisatie is een intrigerende puzzel. Daarin zoekt IKOS Consult naar een praktische, resultaatgerichte vertaling zonder de diepgang en complexiteit van het vraagstuk uit het oog te verliezen.

4 Plezier
Ontwikkelen gaat sneller en leren gaat beter als we plezier hebben met elkaar. Plezier en humor zorgen voor meer zin en energie. Het is belangrijk om de lichtheid, het succes en de humor in ons werk toe te laten omdat dit bijdraagt aan het succesvol realiseren van verandering.

5 Zorgvuldigheid
Richting en sturing geven aan de ontwikkeling van organisaties vraagt een scherp oog voor de complexiteit van menselijk gedrag. IKOS Consult streeft naar grote zorgvuldigheid in haar werk. Vanzelfsprekend horen hier ook woorden als integriteit, eerlijkheid en bescheidenheid bij.