• IKOS Consult: organisatieontwikkeling door leiderschapsontwikkeling
  • IKOS Consult inspireert en brengt veiligheid om zaken te bespreken
  • IKOS Consult: organisatieontwikkeling door leiderschapsontwikkeling
  • IKOS Consult inspireert en brengt veiligheid om zaken te bespreken

UvA|HvA

Roeland Bosch ondersteunt het managementteam van de afdeling Facilitaire Zaken van de UvA|HvA in haar ontwikkeling. De intensieve samenwerking tussen de UvA en de HvA, een aantal wijzigingen in de samenstelling van het managementteam en de noodzaak om veel vraag-gerichter te werken zijn een aantal van de uitdagingen waar het team mee te maken had. Mede door de grote werkdruk was er nog onvoldoende aandacht geweest voor de onderlinge relaties en verbinding. In een aantal stappen heeft IKOS Consult het team ondersteund zodat er meer begrip en samenwerking ontstond. Ook zijn er gedeelde principes geformuleerd die leidend zijn in de keuzes die er worden gemaakt en bepalend moeten zijn voor de manier van werken.In grote lijnen bestond het traject uit interviews met MT leden, observeren van het werkoverleg, een teamtweedaagse met een aantal opvolgsessies om afspraken op te volgen. Het elkaar beter leren kennen, bewustwording van patronen in de samenwerking en het onderkennen dat het verleden nog van grote invloed was op het hier-en-nu hebben bijgedragen aan het vormen van een team wat beter samenwerkt. En een gedeelde visie op de toekomst heeft.“De samenwerking met Roeland heeft mij geleerd anders naar mezelf te kijken.”