• IKOS Consult: organisatieontwikkeling door leiderschapsontwikkeling
  • IKOS Consult inspireert en brengt veiligheid om zaken te bespreken
  • IKOS Consult: organisatieontwikkeling door leiderschapsontwikkeling
  • IKOS Consult inspireert en brengt veiligheid om zaken te bespreken

Eigen Haard

Eigen Haard is een grote woningbouwcoöperatie in Amsterdam. De organisatie investeert al enige jaren in Management Development. Dit jaar is gekozen voor een aanpak waarin vooral medewerkers het effect van dit MD programma gaan merken. Samen met PlusPulse verzorgt IKOS Consult dit jaar het MD Programma.

Daartoe zijn binnen de organisatie de volgende gedragsankers, door de medewerkers zelf, geformuleerd:

  • Ik neem verantwoordelijkheid
  • Ik vertrouw op de kwaliteiten van anderen
  • Ik denk in mogelijkheden
  • Ik werk samen

Deze gedragsankers fungeren als bouwstenen voor het MD Programma. Leidinggevenden krijgen als onderdeel van dit traject de opdracht om jaarplannen, met hun eigen teams uit te werken. Deze jaarplannen worden verbonden met hun eigen leeropgaves als leider. Verdiepingsworkshops en intervisiebijeenkomsten zorgen voor de nodige ondersteuning. In verschillende sessies delen de deelnemers hun plannen, successen en dilemma’s.

Invulling van het traject vindt plaats in nauwe samenwerking met een intern veranderteam, I Go First. Zij zijn zowel mede vormgever, deelnemer als sparringpartner gedurende het MD Programma.

Parallel aan het MD traject worden afspraken gemaakt met de Raad van Bestuur over hun rol en betrokkenheid in het traject. De relatie met de koers van de organisatie wordt gelegd en het gesprek wordt gevoerd over de rol van de RvB om de gewenste ontwikkeling te versterken.

Zo vinden op verschillende niveaus interventies plaats die tot doel hebben bij te dragen aan een organisatie die goed voorbereid op de toekomst volgens door de organisatie zelf geformuleerde gedragsankers (samen)werkt!