• IKOS Consult: organisatieontwikkeling door leiderschapsontwikkeling
  • IKOS Consult inspireert en brengt veiligheid om zaken te bespreken
  • IKOS Consult: organisatieontwikkeling door leiderschapsontwikkeling
  • IKOS Consult inspireert en brengt veiligheid om zaken te bespreken

Cases

IKOS Consult verbindt in haar opdrachten organisatieontwikkeling met leiderschapsontwikkeling. Regelmatig ontwikkelt en voert IKOS Consult Management Development trajecten uit, alleen of samen met anderen. Op andere momenten wordt er een plan van aanpak uitgewerkt om complexe veranderingen in organisaties te realiseren. Coaching van leiders en management teams is daar vaak een onderdeel van. Wanneer we in een vroeg stadium betrokken raken bij de vraag, kunnen trajecten effectiever worden in gezet.  Trajecten waarbij het verlangen om te bouwen aan organisaties waar overlap is tussen ambites van de organisatie en die van haar mensen, geven de meeste voldoening. Een aantal voorbeelden:

Eigen Haard

Eigen Haard is een grote woningbouwcoöperatie in Amsterdam. De organisatie investeert al enige jaren in Management Development. Dit jaar is gekozen voor een aanpak waarin vooral medewerkers het effect van dit MD programma gaan merken. Daartoe zijn binnen de organisatie de volgende gedragsankers, door de medewerkers zelf, geformuleerd:

  • Ik neem verantwoordelijkheid
  • Ik vertrouw op de kwaliteiten van anderen
  • Ik denk in mogelijkheden
  • Ik werk samen

Verder lezen

UvA|HvA

Roeland Bosch ondersteunt het managementteam van de afdeling Facilitaire Zaken van de UvA|HvA in haar ontwikkeling. De intensieve samenwerking tussen de UvA en de HvA, een aantal wijzigingen in de samenstelling van het managementteam en de noodzaak om veel vraag-gerichter te werken zijn een aantal van de uitdagingen waar het team mee te maken had. Mede door de grote werkdruk was er nog onvoldoende aandacht geweest voor de onderlinge relaties en verbinding. Verder lezen

BOSKALIS

In samenwerking met TSM Business School ondersteunt IKOS Consult al langere tijd Boskalis in de professionele ontwikkeling van haar mensen. Door de toenemende complexiteit in haar projecten, is er ook een andere leiderschapsstijl nodig. Ook onderkent Boskalis dat door de veranderende verhoudingen in de markt, de nadruk op het managen van relaties en aandacht voor de samenwerking steeds essentiëler wordt. Verder lezen