• IKOS Consult: organisatieontwikkeling door leiderschapsontwikkeling
  • IKOS Consult inspireert en brengt veiligheid om zaken te bespreken
  • IKOS Consult: organisatieontwikkeling door leiderschapsontwikkeling
  • IKOS Consult inspireert en brengt veiligheid om zaken te bespreken

Werkwijze

IKOS Consult levert maatwerk. Daardoor is geen sprake van een standaard aanpak of ‘one size fits all’ werkwijze. Juist in het gesprek met betrokkenen ontstaat een concretisering van de vraag en een doordacht plan van aanpak met passende interventies. Iedere vraag begint dan ook met het verkennen van de organisatie, kennismaking met betrokkenen en het verdiepen van de vraag. Een eerste plan van aanpak geeft concrete aanknopingspunten voor eerste acties. Gezamenlijk wordt gezocht naar het continu verbeteren van deze aanpak waarbij ook het leren van betrokkenen in de organisatie een belangrijk element is.

IKOS Consult werkt altijd samen met mensen uit de organisatie aan het realiseren van veranderingen. Betekenis kunnen geven aan veranderingen is daarin essentieel. Een gezamenlijk verhaal draagt bij aan betrokkenheid en enthousiasme om aan veranderingen bij te dragen. Verbinding tussen eigen ambitie en die van de organisatie is een voorwaarde voor beweging. In alle opdrachten die IKOS Consult uitvoert zijn de volgende uitgangspunten te herkennen.

Concrete werkzaamheden bestaan uit het coachen van management teams, het uitwerken en realiseren van organisatieveranderingen (waar leertrajecten leiderschapsontwikkeling vaak een onderdeel van de aanpak zijn), het organiseren van werkconferenties en het coachen van leiders van verandering in hun ontwikkeling. Continu wordt daarin gezocht naar de zinvolle kruisbestuiving tussen de koers van de organisatie en de ontwikkeling van haar mensen. De werkwijze van IKOS Consult is onder andere gebaseerd op principes uit waarderend vernieuwen en systemisch werken.